LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 4 MPS B

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - 22.04.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô chính là Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin :

1. Đức Kitô đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn là hiện thân của Mục Tử Nhân Lành / biết tận tình chăm sóc đoàn chiên của Chúa nơi trần gian.

2. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này. Xin Chúa cho những người chưa biết Chúa / biết khát khao tìm kiếm chân lý / và mở lòng đón nhận Tin Mừng / để cùng thuộc về đoàn chiên của vị Mục tử Giêsu.

3. Hôm nay, Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ / biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi / và quảng đại dấn thân trong đời sống tu trì.

4. Gia đình là vườn ươm các ơn gọi. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong họ đạo chúng con / biết nêu gương sáng cho con cái / và sẵn lòng dâng con cho Chúa / để loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và biến chúng con nên nhân chứng cho tình thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.