LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 06/2018

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 06/2018

 

Hạt Cần Thơ  : Ngày 04/06 Thứ Hai

Hạt Vị Thanh : Ngày 05/06 Thứ Ba

Hạt Trà Lồng : Ngày 06/06 Thứ Tư

Hạt Đại Hải    : Ngày 07/06 Thứ Năm

Hạt Sóc Trăng: Ngày 08/06 Thứ Sáu

 

Hạt Bạc Liêu  : Ngày 11/06 Thứ Hai

Hạt Cà Mau    : Ngày 12/06 Thứ Ba