ĐIỀU RĂN YÊU THƯƠNG

ĐIỀU RĂN YÊU THƯƠNG

 

Điều răn Thầy dậy anh em

Yêu thương tha thứ nhìn xem nơi Thầy

Chuyên tâm giữ lấy điều này

Anh em là bạn hữu Thầy chẳng sai

 

Chọn Thầy chẳng phải anh em

Mà do Thầy đã nhìn xem trước rồi

Sai đi mở rộng nước trời

Để anh em sẽ một đời nở hoa.

Hoa Xanh