SUY TƯ VỤN VẶT MỖI NGÀY: TỪ 06 – 12/05/2018

SUY TƯ VỤN VẶT MỖI NGÀY: TỪ 06 – 12/05/2018

Micae Trần Văn Độ

 

6/5 – Đất hứa là miền đất chảy sữa và mật, con người phải cầu nguyện.

          Và qua ánh sáng đức tin: tình yêu Thiên Chúa ban để nuôi sống chúng ta và muôn loài trên mặt đất.

          Điều quan trọng là nhìn và lắng nghe

        - Phải nỗ lực bước đi để chiếm lấy phần thưởng mà Chúa đã đặt để sẵn.

 

 

7/5 – Môsen dẫn dân Chúa vào đất hứa

          Ban đêm theo cột lửa, ngày theo đám mây

        - Vũ trụ, thiên nhiên là biểu lộ sự hiện diện và quyền năng Chúa

        - Mỗi ngày Chúa mạc khải quyền năng và tình yêu của Ngài với nhân loại qua những phát minh khám phá về vũ trụ và sự sống.

 

 

8/5 – Cuối đường ngoằn nghoèo vẫn là những ánh sáng đầy hy vọng

        - Đường gập ghềnh và gian nan hứa hẹn phần thưởng và mục đích cao cả

          Vấn đề là hãy bước đi trong ánh sáng đức tin bạn sẽ gặp điều bạn tìm

        - Những khung cửa cũng cần bạn gõ để lãnh nhận và cho đi.

 

9/5 – Đôi bàn tay ta nhỏ bé, nhưng Thiên Chúa luôn ban cho ta một hồng ân lớn lao

        - Tình yêu bao la, tháng năm dần lướt qua

          Sắt son yêu Chúa lòng thành, biết tuân theo ý Ngài trung kiên

        - Thiên Chúa luôn yêu ta để ta hướng về Ngài.

 

10/5 – Vượt thử thách – Vượt qua chính mình

        - Dùng nội lực và sức mạnh tình yêu để thoát khỏi những dục vọng kềm chế

          Xuống ao tù nước đọng để làm sạch mình và phấn đấu hằng ngày.

        - Mỗi ngày làm mới mình bằng những thóat ly sự kềm hãm.

 

 

11/5 – Tình yêu là sự kết hợp của hợp tác và bình đẳng cộng thêm việc chung chí hướng.

        - Hiện thân của tình yêu là sự hiện diện của tạo vật dược Thiên Chúa yêu thương liên kết

        - Trong gian lao, thử thách và kiểm nguy

          Tình yêu như hình ảnh đẹp nhất mà thụ tạo được hình thành.

 

12/5 – Vươn cao đến mục tiêu

          Động lực của sự vươn lên là ý chí và niềm tin mãnh liệt.

        - Đam mê hành động không loại trừ sự nặng nề của thân xác.

          Cần phải tập luyện với ý chí mãnh liệt.

        - Tình yêu và sự đam mê vươn lên không tùy thuộc vào tuổi tác.

          Mà vào sự giáo dục và môi trường trong lành.