CHÚT TÌNH THÁNG HOA

CHÚT TÌNH THÁNG HOA

 

Hân hoan chào đón Tháng Hoa

Tâm tình con nhỏ thiết tha dâng về

Chút hương Mẹ nhận đừng chê

Tháng năm đã nhuốm nhiêu khê nhiều rồi

 

Mẹ như hoa nở trên đồi

Chiều nao đỏ thắm bồi hồi vấn vương

Mẹ là hoa của khiêm nhường

Mân Côi một đóa hồng thương tuyệt vời

 

Vui Thương Mừng Sáng Mẹ ơi

Hiệp thông với Chúa một đời xin vâng

Lệ trong rơi ướt gian trần

Tẩy lòng con sạch những lần hoen nhơ

 

Gói trong một trái tim thơ

Con dâng ước nguyện đơn sơ một đời

Với Chúa mãi biết vâng lời

Cậy trông phó thác hoa đời đẹp sao

 

Mẹ ơi tình Mẹ ngọt ngào

Tim luôn mở rộng lúc nào cũng yêu

Lòng con chẳng ước mơ nhiều

Chỉ xin là đóa hoa yêu dâng về

 

Đỏ trong chiều tím Canvê

Tin yêu cho dẫu tái tê cuộc đời

Tháng Năm hoa nở tuyệt vời

Mẹ ơi con tưới bằng lời Mân Côi

 

Anna Anh Đào