CHUYỆN CON THIÊN LÝ MÃ

CHUYỆN CON THIÊN LÝ MÃ

 

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi một ai đó xứng đáng với nó đến phát hiện ra nó.

 

1. Thương gia đến, nói:

“Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?” Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?”

 

2. Binh lính đến hỏi:

“Bạn có muốn đi theo tôi không?” Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi?”

 

3. Thợ săn đến hỏi:

“Bạn sẵn sàng đi theo tôi không?” Ngựa lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn?”

 

Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình.

 

Rồi một ngày, một vị khâm sai đại thần phụng mệnh đi tìm một thiên lý mã đem về cho hoàng đế. Thiên lý mã nghe tin, tìm đến gặp vị khâm sai đại thần và nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ngài đang muốn tìm cho chúa thượng đây.”

 

4. Khâm sai hỏi:

“Bạn có thông thuộc mọi nẻo đường đi trên đất nước chúng ta không?”, ngựa ngẩn ngơ lắc đầu.

 

Khâm sai hỏi tiếp: “Bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến xương máu chưa?”, Ngựa tròn xoe mắt lắc đầu.

 

Khâm sai lại hỏi: “Thế tôi có thể dùng bạn vào việc gì?”

 

Ngựa trả lời: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được tám trăm dặm”

 

Khâm sai cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được một đoạn nó đã thở hồng hộc, lệt bệt dừng lại, mồ hôi túa ra đầm đìa.

 

“Bạn già rồi, không dùng được!”, nói xong vị khâm sai liền bỏ đi.

 

--------------------------------------

 

Lời Bàn:

- Hôm nay, những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận.

 

- Bằng cấp không có nghĩa là có năng lực, văn bằng không có nghĩa là có văn hóa, quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào!

 

- Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua, thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp!

 

Theo SỐNG VÀ KHÁT VỌNG