HÃY ĐI LOAN TIN MỪNG

HÃY ĐI LOAN TIN MỪNG

Hãy đi khắp nẻo trần gian

Loan Tin Mừng Chúa rộng ban cho đời

Mọi loài thọ tạo khắp nơi

Ai tin sẽ được ơn Trời trao ban

 

Nhân danh Thầy, họ sẽ làm

Bao nhiêu điều lạ vẻ vang rạng ngời

Tông đồ đi khắp muôn nơi

Hân hoan rao giảng những lời Thầy ban.

 

Chúa nhật  Phục Sinh

Hoa Xanh