TĨNH TÂM SINH VIÊN THIỆN NGUYỆN THĂNG TIẾN

TĨNH TÂM SINH VIÊN THIỆN NGUYỆN THĂNG TIẾN

 

Sinh viên thiện nguyện miền tây

Quyết tâm nối kết sum vầy bên nhau

Xin vâng tiếng Mẹ hôm nào (Lc 1, 26-38)

Đức tin tín thác trước sau vẹn toàn.

 

Sinh viên hai chữ cho tròn

Bổn phận với Chúa mãi còn trong tâm

Hạt giống yêu mến âm thầm

Ra đi gieo vãi nảy mầm Giê-su.

 

Kiến thức cần phải chuyên tu

Siêng năng nghiên cứu tinh thần mở ra

Cuộc sống không chỉ quanh ta

Thế giới rộng lớn bao la tầm nhìn.

 

Sinh viên cần phải hy sinh

Học tập trên hết đường tình nghĩ sau

Cho dù tiếng nói xì xào

Im tai bịt mắt đại trào tiến lên.

 

Dù cho cuộc sống chênh vênh

Có Chúa phù hộ ngay bênh dẫn đường

Cậy trông phó thác nêu gương

Cùng Mẹ tiến bước trên đường vượt xa.

 

 

Sinh viên nhớ đến quê nhà

Mẹ cha vất vả vì ta hao mòn

Sinh viên hiếu kính vẹn toàn

Quan tâm lo lắng còn hơn tiền tài.

 

Sinh viên gánh vác trên vai

Công danh sự nghiệp trải dài yêu thương

Sinh viên mến Chúa đoạn trường

Hy sinh thập giá trên đường tương lai. (Ga 19, 25-27)

 

Vinh quang tỏa sáng hằng ngày

Thành công chiến thắng miệt mài hôm nay

Cùng Chúa với Mẹ sánh vai

Vượt qua vất vả ngày mai huy hoàng.

 

Lm. Biển Xanh.