NGÀY HỌP MẶT HUYNH TRƯỞNG LẦN 1 . HIỆP ĐOÀN CÀ MAU

 

NGÀY HỌP MẶT HUYNH TRƯỞNG LẦN 1 . HIỆP ĐOÀN CÀ MAU

Nhà thờ Hoà Thành . Ngày 01 tháng 05 năm 2018

Chủ đề: Phúc Âm Hoá Gia Đình

Với bài hát: Như Cha Sai Thầy

Với sự hiện diện của Cha Pl. Trần Minh Tân, hiệp đoàn Cà Mau; cha Dom Nguyễn Tường Huy, Hiệp Đoàn Bạc Liêu và quý Cha trong hạt.

Cùng tham gia hơn 200 Huynh Trưởng của các hạt tề tựu về. Chương trình từ 7h sáng đến 7h30 tối. Kết thúc đêm lửa thiêng đầy ý nghĩa.

Xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Thầy, quý Trưởng trong Liên đoàn và các ân nhân đã hổ trợ ngày hợp mặt này, mọi sự tốt đẹp.

Xin Chúa ân thưởng cho quý vị.

Anê Phương Trinh