LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ CTT HIỆN XUỐNG

CHÚA NHẬT LỄ CTT HIỆN XUỐNG - 20.05.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống, là Đấng Bảo Trợ của người Kitô hữu. Vậy chúng ta hãy cậy nhờ Ngài mà cầu xin :

1. Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin Chúa cho các vị chủ chăn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn / để điều khiển con thuyền Hội Thánh vượt qua phong ba bão táp trong thế giới hôm nay.

2. “Các con hãy nhận lãnh Thánh Thần”. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / biết vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần / để chân thành sống đạo / và hăng say loan truyền Tin Mừng.

3. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Xin Chúa các nhà truyền giáo / luôn can đảm và hăng say thi hành sứ mạng / hầu đem lại kết quả dồi dào.

4. “Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / được Chúa Thánh Thần liên kết thành cộng đoàn hiệp nhất / và hăng say loan báo Tin Mừng / bằng cuộc sống đậm tình yêu thương.

Chủ tế : Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được nhiều ân huệ cần thiết. Xin ban cho chúng con ngày càng thêm nhân đức, được hạnh phúc đích thực và được hỉ hoan đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.