THÁNH LINH, NIỀM TIN & HY VỌNG

THÁNH LINH, NIỀM TIN & HY VỌNG

 

Có bao giờ ta nhận ra linh thánh

Đổ ngập hồn như sóng biển trào dâng

Trong ân ban khởi nguồn tuôn sức mạnh

Ơn Thánh Linh dạt dào luôn tiềm ẩn.

 

Ta nhận ra Ngài giữa cơn phong ba

Giữa đời thường nổi gió cuốn bay xa

Khi bão táp hoành hành gây khốn khó

Khi lòng người bên bờ vực sa ngã.

 

Chúa đã về trời hứa ban Thánh Thần

Thêm sức mạnh ơn cứu độ muôn dân

Lòng can đảm cho người thêm mạnh dạn

Rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cứu giá.

 

Ngài luôn đồng hành để đỡ nâng ta

Thêm sức mạnh giúp cho ta vượt qua

Bao thử thách đường đời trong nghịch cảnh

Ôi Thánh Linh hiển hiện ánh nhân hòa.

 

Ngày Lễ Ngũ Tuần ngập tràn linh thánh

Những đốm lửa từ trời thêm sức mạnh

Đổ ngập hồn đổi mới những tâm tư

Vừa khởi sắc ơn Phục Sinh hiển hiện.

 

Có bao giờ ta nhận ra ơn thánh

Giữa đời thường trong giá trị linh thiêng

Dẫu gian nan thử thách ngập trên đường

Đã vượt qua dẫu muôn ngàn hiểm trở.

 

Chúa Thánh linh đồng hành cùng Giáo hội

Ngài là sức sống cội nguồn ân sủng

Là Thánh Thần đổ xuống những ân ban

Là khởi xướng niềm tin và hy vọng.

 

Hoàng Công Nga

http://gpbanmethuot.com