Khóa II Tập Huấn GLV Hôn Nhân và Gia Đình

 

Khóa II Tập Huấn GLV Hôn Nhân và Gia Đình

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ

20-21/05/2018