LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ CHÚA BA NGÔI B

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - 27.05.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu và hiệp nhất, mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và tình yêu của Người. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết sống niềm tin cách vững mạnh trong cuộc sống thường ngày.

2. Thế giới hôm nay đang đối diện với sự bành trướng của bóng tối và sự dữ. Xin Chúa cho mọi người trên thế giới tin rằng / Chúa Ba Ngôi là ánh sáng và là tình yêu / để luôn hướng về Chúa / mà hưởng nhờ ơn cứu độ Người đã thương ban.

3. “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Xin Chúa cho những nhà cầm quyền trên thế giới / luôn biết quy phục Chúa Kitô / để noi gương Người mà dấn thân lo cho công ích và hoà bình.

4. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết kết hợp mật thiết với Chúa Ba Ngôi / để đem niềm vui / bình an và tình yêu của Chúa đến cho mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì yêu thương mà mạc khải cho chúng con biết mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Xin giúp chúng con cảm nhận tình Chúa vô biên, để chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.