LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: LỄ THÁNH TÂM VÀ CN 10 TN B

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - 08.06.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thánh Tâm Chúa Giêsu là tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho con người. Luôn tin tưởng vào tình yêu ấy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

1. Sứ mạng của Hội Thánh là trình bày cho nhân loại biết Tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Xin Chúa cho Hội Thánh luôn là dấu chỉ tình thương của Chúa / đối với hết mọi người và ở khắp mọi nơi.

2. “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.  Xin Chúa cho các tín hữu luôn kín múc được nguồn ân sủng nơi Chúa / để nâng đỡ những anh chị em đau khổ sống quanh mình.

3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và nguồn ơn thánh hóa. Xin Chúa cho các linh mục trên thế giới / luôn biết kết hợp thân tình với Chúa / để ngày càng trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.

4. “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin Chúa cho mọi người họ đạo chúng con / luôn học được nơi Chúa bài học quý giá / để biết sống khiêm tốn hiền hòa với hết mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa  là Cha nhân ái, Đức Giêsu Con Chúa đã dạy: “Không có tình yêu nào cao quý hơn người thí mạng sống vì người mình yêu”. Xin cho chúng con cũng biết noi theo lòng nhân hậu Chúa mà yêu thương anh chị em chúng con như Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


 

CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN - 10.06.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, sau khi đã nghe lời giáo huấn của Chúa, giờ đây chúng ta hãy dâng lên Người những lời cầu nguyện sốt sắng của chúng ta : 

1. Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn lắng nghe và thực thi ý Chúa / để xứng đáng là thành viên trong gia đình của Người. 

2. Ma quỷ vẫn đang gieo những mầm mống xấu để phá hoại chương trình của Thiên Chúa. Xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ / luôn sống thánh thiện đạo đức / để góp phần làm cho sự thiện thắng sự dữ trong thế giới ngày nay. 

3. Chúa luôn chờ đợi người tội lỗi trở về với Người. Xin Chúa cho những ai lỡ sa ngã phạm tội / biết khiêm tốn ăn năn hối lỗi / để hoán cải đời sống và được Chúa thứ tha. 

4.  Xã hội hôm nay vẫn còn quá nhiều người nghèo. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết hết lòng chia sẻ cho những anh chị em nghèo nơi các giáo điểm / để giúp họ vượt qua những khó khăn / và Tin Mừng tình yêu của Chúa được loan truyền. 

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật phần hồn và xác của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết đáp lại tấm lòng Chúa bằng luôn cố gắng thi hành ý Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.