MẸ VÀ ANH EM

MẸ VÀ ANH EM

Anh em và Mẹ của Thầy

Vừa từ xa đến tận đây tìm Thầy

Ngài nhìn môn đệ thơ ngây   

Ai là cha mẹ, ai là  anh em

 

Chính là người vẫn kiếm tìm

Thực hành lời Chúa con tim yêu người

Là người thân của Thầy rồi

Là gia đình mới gọi mời các con.

 

Chúa Nhật thứ X thường niên

Hoa Xanh