DÒNG CQP CT: KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI HÈ 2018

 

 

…………………ngày …..tháng…..năm 2018

 

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

 

ĐƠN XIN THAM DỰ KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI

 

Kính thưa Soeur Bề Trên Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng  Cần Thơ,

                 Quý Soeurs trong Ban Huấn Luyện.

Con tên là:……………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Tại:…………………………………………………………………………………….

Con ông:………………………………………………………………………………..

Và bà:…………………………………………………………………………………...

Thuộc Họ đạo:…………………………………………Giáo phận ................................

Con làm đơn này kính xin Soeur Bề Trên Giám Tỉnh, quý Soeurs trong Ban Huấn Luyện, cho con được tham dự  khóa tìm hiểu ơn gọi của dòng  tổ chức từ :

Thứ Hai ngày 02/7/2018 đến Thứ Tư  ngày 11/7/2018.

Con  chân  thành cám ơn Soeur Bề Trên Giám Tỉnh cùng quý Soeurs.

                                               

 

                                                ………………,ngày..….. tháng ……năm 2018

                                                                            Kính đơn

 

 

                                                …………………………………………………….