HỌ ĐẠO ĐẠI HẢI VUI ĐÓN CHA SỞ MỚI PR CHU QUANG TRỊNH

HỌ ĐẠO ĐẠI HẢI VUI ĐÓN CHA SỞ MỚI PR CHU QUANG TRỊNH

 

Phêrô đá tảng vững bền

Chúa trao Hội Thánh trên đền vinh quang

Đức tin sáng chói huy hoàng

Đức cậy vững bước trên đường dấn thân.

 

Đức mến qui tụ muôn dân

Trao ban ân sủng Thánh Thần ủi an

Đại Hải họ đạo chứa chan

Vui mừng đón nhận Chu Quang trở về.

 

Ước mong họ đạo gần kề

Cha sở Cha phó tư bề dựng xây

Tinh thần thể xác ngất ngây

Tụng ca danh Chúa đời này đời sau.

 

Lm. Biển Xanh