CÁO PHÓ BÀ CỐ MARIA VÕ THỊ MỪNG

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

 

chúng con kính báo:

 

 

BÀ CỐ MARIA VÕ THỊ MỪNG

 

Sinh năm 1923

 

Thân mẫu của

 

Cha Phêrô Tri Văn Vinh

 

Cha sở Họ An Hòa (Đầu Sấu) – Hạt Cần Thơ

 

 

đã về Nhà Cha lúc 11h30 ngày Thứ Ba ngày 12/06/2018

HƯỞNG THỌ 95 TUỔI

 

Nghi thức tẫn liệm lúc 10h00 ngày  Thứ Tư 13/06/2018

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng Thứ Sáu ngày 15/06/2018

 

Tại nhà thờ giáo xứ Sóc Trăng, Hạt Sóc Trăng, Gp. Cần Thơ.

 

 

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BÀ CỐ MARIA

 

ĐƯỢC SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

 

 

 Kính báo

 BBT/WCT