MÙA VÀNG

  MÙA VÀNG

 

Trời cao xanh thẳm chờ mong

Đất vui mở hội, cõi lòng nước Nam

Chúc mừng các thánh vinh quang

Một trăm mười bảy hạt vàng được gieo.

 

Nước Nam một dải đất nghèo

Ngàn năm trông ngóng chờ nghe Tin Mừng

Như cây đợi những mưa rừng

Hạt âm thầm đợi sương từng giọt rơi.

 

Trong thời cấm cách đạo – đời

Vua quan chỉ dụ những lời vu oan

Ngục tù chết chóc roi đòn

Bình tây sát tả mỏi mòn giáo dân.

 

Một đời các đấng tiền nhân

Trong gian nan vẫn âm thầm đức Tin

Có khi tan nát con tim

Có khi yếu đuối, vẫn Tin nơi Ngài.

 

Một niềm Tin chẳng nhạt phai

Đất trời tinh tú tay Ngài dựng nên

Giang tay thập giá treo lên

Phục sinh chiến thắng vượt trên tử thần.

 

Lời tuyên xưng chẳng ngại ngần  

Là lời nhân chứng cho Ngài mà thôi

Đời như một thoáng mây trôi

Làm sao sánh với nước trời vinh quang.

 

Người đi mắt đẫm lệ trào

Làm thân hạt lúa gieo vào đất khô

Ngủ yên trong đất đợi chờ

Giọt sương xuống gọi hạt ơi nảy mầm.

 

Hôm nay đã thấy tươi màu  

Chỗ xanh lá mạ chỗ mau đòng đòng

Nước Nam một dải hân hoan

Mơ về mùa lúa vàng tươi cánh đồng.

 

Người đi giữa đất trời trong

Mà lòng rộn rã đợi trông mùa vàng

Chúc mừng các thánh thiên đàng

Một trăm mười bảy hoa vàng Việt Nam.

 

 

Kính mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Nhà Quê