CHÚA VÀ BIỂN

CHÚA VÀ BIỂN

Cuồng phong sóng gió nổi lên

Thuyền tràn đầy nước, chông chênh sắp chìm

Thầy ơi sao vẫn ngủ yên

Mau mau thức dậy tìm xem cách nào

 

Đứng lên Ngài bảo chẳng sao

Lệnh cho gió vẫn thét gào : Im đi

Các môn đệ chẳng hiểu vì

Sao cuồng phong gió phải nghe lời Ngài.

 

 Chúa nhật thứ XII quanh năm

Hoa Xanh