LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

LỄ THÁNH PHÊRÔ - PHAOLÔ TÔNG ĐỒ - 29.06.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã xây dựng Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ. Nhân ngày Đại lễ mừng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin :

1. Cầu cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh. Xin Chúa cho Đúc Thánh Cha / các Giám mục / và các Linh mục / luôn được bình an mạnh khoẻ / biết hy sinh quên mình / để phục vụ đoàn chiên Chúa trao.

2. Cầu cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Xin Chúa cho những người mang danh là Kitô hữu / luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin / để trở nên một đoàn chiên duy nhất của Chúa Kitô.

3. Cầu cho các tín hữu Công giáo trên hoàn cầu. Xin Chúa cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu / biết luôn luôn yêu mến Chúa / và nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh / theo gương thánh Phêrô - Phaolô Tông Đồ.

4. Cầu cho cộng đoàn họ đạo. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn biết hiệp nhất yêu thương / để họ đạo thực sự là một gia đình tràn đầy niềm vui và bình an.

Chủ tế : Lạy Chúa Kitô là Mục tử nhân lành, xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con dâng lên Chúa trong ngày lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.