LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 07/2018

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 07/2018

 

Hạt Cần Thơ  : Ngày 09/07 Thứ Hai

Hạt Vị Thanh : Ngày 10/07 Thứ Ba

Hạt Trà Lồng : Ngày 11/07 Thứ Tư

Hạt Đại Hải    : Ngày 12/07 Thứ Năm

Hạt Sóc Trăng: Ngày 13/07 Thứ Sáu

 

Hạt Bạc Liêu  : Ngày 16/07 Thứ Hai

Hạt Cà Mau    : Ngày 17/07 Thứ Ba