LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC HẠT CẦN THƠ

HẠT CẦN THƠ

 

LỊCH THUYÊN  CHUYỂN LINH MỤC HẠT CẦN THƠ

 

 

1.     Thứ năm 27.06.2018 : cha Vc Phạm Vũ Thanh Quang  đến  Họ Đạo Ngan Rô, Hạt Sóc Trăng.

2.     Thứ Tư 04.07.2018 : Cha Pr Nguyễn Trần Vũ đến  Họ Đạo Bình Thủy. Chầu Thánh Thể lúc 9g sáng.

3.     Thứ  tư 11.07.2018 : Cha Pr Nguyễn Văn Tiếp đến  Họ Đạo Cái Chanh. Thánh Lễ 9g sáng.

4.     Thứ bảy 21.07.2018 : Cha Fx Đinh Trọng Tự  nghỉ hưu.

5.     Chúa Nhật 22.7.2018 : Cha Mc Nguyễn Khắc Minh đến Họ Đạo Trà Ếch. Thánh Lễ 9g sáng.

6.     Chúa Nhật 29.07.2018 : Cha Phê rô Vũ Văn Hài đến Họ Đạo Rạch Súc. Thánh Lễ 10g sáng.

7.     Chúa Nhật 05.08.2018 : Cha Tôma Hồ Thanh Minh đến Họ Đạo Cái Tắc. Thánh Lễ 8g sáng .

8.     Thứ ba 07.08.2018 : Cha Giuse Lê Ngọc Ngà đến Họ Đạo Thới Hòa. Thánh Lễ 18g.