NGÔN SỨ VỀ LÀNG

NGÔN SỨ VỀ LÀNG

 

Người Do Thái lại hỏi nhau

Ông ta được vậy nhờ đâu sau này

Gia đình cha mẹ ở đây

Bình thường lao động chân tay cả ngày

 

Ngài nói với họ thế này

Sứ ngôn dù được mê say đất người

Cũng thành rẻ rúng chê cười

Khi về quê với những người anh em.

 

PÂ Chủ nhật XIV  quanh năm

Hoa Xanh