HẠT BẠC LIÊU: CHA DOM NGUYỄN PHÚ CƯỜNG NHẬM SỞ VĨNH HẬU

HẠT BẠC LIÊU: CHA DOM NGUYỄN PHÚ CƯỜNG NHẬM SỞ VĨNH HẬU

06/07/2018

 

Họ Vĩnh Hậu đã hình thành từ năm 1978 với những giáo dân từ Nam Định đến vùng này trong chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới của Nhà Nước. Năm 1997 Họ đạo đã có nhà thờ kiên cố và năm 2005 cha Antôn Vũ Xuân Vinh được bổ nhiệm làm cha sở thường trú đầu tiên ở Họ đạo này.

Năm 2014 Cha Dom Nguyễn Phú Cường được bổ nhiệm làm cha phó và đến hôm nay 06/07/2018 cha được chính thức làm cha sở Họ Vĩnh Hậu thay cho cha Antôn Vũ Xuân Vinh đi nhậm sở Họ đạo Hòa Bình.

Người đưa tin