LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 14 TN. B

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 08.7.2018

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Dân thành Nazarét đã không vượt qua được thành kiến nhân loại để tin nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta tâm hồn khiêm tốn và trẻ thơ, để tin Đức Kitô là Chúa, là Đấng cứu độ trần gian:

 

1. “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương”. Xin Chúa cho các linh mục biết đón nhận nghịch cảnh của đời tông đồ / để nên một với hy lễ Thập giá Chúa / và mưu ích cho phần rỗi tha nhân.

 

2. “Bởi đâu ông được khôn ngoan như vậy?”. Xin Chúa cho các nhà khoa học trên thế giới / khi khám phá những điều kỳ diệu trong vũ trụ / biết nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa quyền năng và khôn ngoan.

 

3. “Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria sao?”. Xin Chúa cho những ai đang vất vả tìm kế mưu sinh mỗi ngày / biết kết hợp với Chúa trong mọi công việc / để biến đổi mọi việc họ làm / thành cơ hội xây dựng hạnh phúc Nước Trời.

 

4. “Người vào giảng trong hội đường”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn ý thức tầm quan trọng của việc học Giáo lý / để tăng cường đức tin và loan báo Tin Mừng.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin - yêu Chúa nhưng chưa có được cuộc sống phù hợp với ý Chúa. Xin giúp chúng con liên lỉ hoán cải đời sống theo gương mẫu của Con Chúa, để ngày càng tin và yêu Chúa trọn niềm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.