GP CẦN THƠ: THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 2018 - DANH SÁCH NHÓM II

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

THƯỜNG HUẤN LINH MỤC 2018

DANH SÁCH NHÓM II / TRUNG TÂM MỤC VỤ / 30.07 - 02.08.2018

 

****

-          Quý Cha có thể đến trước, dùng cơm trưa, 11g30’/30.7 (Xin báo trước).

-          Khai mạc: 14g30’/Thứ Hai 30.07: Tiếng nói Giám Mục Giáo Phận.

-          Bế mạc: 16g30’/Thứ Năm 02.08.2018.

-          Xin quý Cha mang theo Chứng Minh Nhân Dân (Hoặc Căn Cước Công Dân) / Áo Lễ & Phụng vụ Giờ kinh đã có sẵn.

----------oOo---------

 1. Lc. NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (Trưởng Nhóm).
 2. Dm. MAI THÚC HOÀ
 3. Pr. NGUYỄN VĂN LÂM
 4. Mt. VÕ MINH CHÂU
 5. Ma. NGUYỄN HOÀNG HÔN
 6. Bn. NGUYỄN TẤN ĐẠT
 7. Gt. NGUYỄN VĂN ĐIỀU
 8. Pr. NGUYỄN VĂN MINH
 9. Pr. TRẦN CÔNG THẮNG
 10. Px. TRẦN BÌNH TRỌNG
 11. Tm. NGUYỄN HOÀN TÂM
 12. Tm. HỒ THANH MINH
 13. GB. NGUYỄN VIỆT HỒNG
 14. Gs. BÙI CHÍ CƯỜNG
 15. Px. NGUYỄN PHƯỚC HẬU
 16. Pr. NGUYỄN HOÀNG LIÊM
 17. Pr. PHẠM HỮU TRÍ
 18. Ar. HỒNG ANH KIỆT
 19. Pl. LÊ TẤN PHONG
 20. Tm. LÊ PHƯỚC DŨNG
 21. Pr. NGUYỄN VĂN SIÊNG
 22. Gs. TRƯƠNG MINH TÂM
 23. Ga. VŨ ĐÌNH THUẦN
 24. At. NGUYỄN PHI HÙNG
 25. At. TRẦN MINH THÁI
 26. Pr. PHAN VĂN NGỘ
 27. Gs. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
 28. Gk. LÊ THÀNH CÔNG
 29. Cl. NGUYỄN VĂN LANH
 30. Pr. TRẦN MINH PHƯỚC
 31. At. LÝ THANH VIỆT
 32. Dm. NGUYỄN TRUNG TRỰC
 33. Pr. TRƯƠNG MINH HẢI
 34. Dm. LÊ VĂN HỘI
 35. Gs. NGUYỄN VĨNH PHAN
 36. Gs. NGUYỄN VĂN THƯƠNG
 37. Ma. NGUYỄN LÊ NHẬT MINH
 38. At. DƯƠNG VĂN QUYỀN
 39. Pr. HUỲNH PHÚC HẬU
 40. Ps. VÕ HOÀNG TÚC
 41. Px. TRẦN CƯỜNG DŨNG BÁ
 42. Dm. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
 43. Pr. PHẠM NGỌC NGÂN
 44. Pl. NGUYỄN HOÀNG VŨ
 45. Mi. NGUYỄN KHẮC MINH
 46. GB. PHẠM VĂN TỤ
 47. Px. LÊ VĂN THANH TÙNG
 48. Pr. NGUYỄN THANH HÀ
 49. Pr. TRẦN HOÀNG DIỆU
 50. Dm. CHÂU HOÀNG NGỌC
 51. Cl. ĐỖ HOÀNG NHÂN
 52. Gs. NGUYỄN HỒNG KHANH
 53. Gs. TRẦN VĂN THĂNG
 54. Pr. TRỊNH QUỐC VIỆT
 55. Mt. NGÔ HỮU KỲ
 56. Gs. NGUYỄN ANH DUY
 57. Gs. NGUYỄN VĂN HÙNG
 58. Pr. NGUYỄN CHÍ HÙNG
 59. Gs. HOÀNG MINH QUÂN
 60. At. TRẦN ĐÌNH NAM
 61. Pl. TRƯƠNG HOÀNG PHONG
 62. Pr. PHẠM MINH CÁC
 63. Pr. NGUYỄN ĐỨC HUY
 64. At. TRẦN BẢO XUYÊN
 65. GB. PHAN HUY CHƯƠNG (SDB)
 66. Gs. NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Thư ký).

Kính báo

Ban Thường Huấn Linh Mục GP. Cần Thơ

Ngày 08.07.2018.