HẠT BẠC LIÊU: CHA GB NGUYỄN HOÀN PHÚ NHẬM SỞ HỌ VĨNH THỊNH

HẠT BẠC LIÊU: CHA GB NGUYỄN HOÀN PHÚ NHẬM SỞ HỌ VĨNH THỊNH

Ngày 9/7/2018 Cha Nguyễn Hoàn Phú đang là cha phó Họ Kênh Nước Lên Hạt Cà Mau được bổ nhiệm về nhận họ Vĩnh Thịnh, Hạt Bạc Liêu với chức vụ “Cha Sở” thay cho cha Dom Nguyễn Phú Cường đi nhậm sở Vĩnh Hậu.

Được biết cha Phú thuộc khóa 9 ĐCV Thánh Quý cùng lớp với cha Anrê Nguyễn Bạch Long Vương. Hai cha là những linh mục đầu tiên trong lớp K.9 GPCT được nhận chức chánh sở trong đợt thuyên chuyển LM năm nay.

Kính chúc quý “CHA SỞ MỚI” thành công trong sứ vụ mới.

Người đưa tin