LỜI NGUYỆN CHUNG GPCT 2018: CN 15 TN B

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - 15.7.2018

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến. Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Đây cũng là sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Tin tưởng và ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa những ý nguyện sau:

1. “Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta để nên thánh”. Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn nhiệt thành sống Lời Chúa và yêu mến Thánh Thể / để trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

2. “Chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài”. Xin Chúa cho mọi người trên thế giới / biết sống chan chứa tình yêu thương và xây dựng hòa bình / để tôn vinh Chúa là Cha chung của hết thảy mọi người.

2. “Các ông xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân”. Xin Chúa cho các linh mục biết noi gương Đức Kitô / luôn ân cần chăm sóc những người già cả yếu đau / để họ cảm nhận được Chúa luôn ở bên cạnh mình.

3. “Người truyền cho các ông đi đường, đừng mang gì”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn tin tưởng vào sức mạnh và tình thương vô biên của Chúa / để hân hoan lên đường loan báo Tin Vui đến cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để chúng con trở nên nhân chứng tình yêu của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.