ĐƯỢC SAI ĐI

ĐƯỢC SAI ĐI

 

Ngài sai từng nhóm hai người

Vào đô thị, đến xóm thôn chợ đời

Đem lời chân lý gọi mời

Ăn năn sám hối, nước Trời chẳng xa

 

Các ông trục xuất quỷ ma

Xức dầu cứu chữa ốm đau tật nguyền

Nhân danh Thiên Chúa uy quyền

Làm nhiều điều lạ loan truyền trong dân.

 

Chủ nhật thứ XV thường niên

Hoa Xanh