LÁ ĐỜI CON

 

 

LÁ ĐỜI CON

 

Chúa vào thành trên lưng con lừa nhỏ

Dân đón chào, nhành thiên tuế trên tay

Áo trải đường để đón bước chân Ngài

Hô-san-na, mừng Đấng nhân danh Chúa

 

Vài ngày sau, lừa thay bằng thập giá

Thôi chúc tụng, họ hô lớn: “Đóng đinh!”

Thay thiên tuế bằng vòng gai bạc tình

Áo của Ngài cũng bị họ chia chác

 

Lời chúc tụng chợt hóa thành lời ác

Chỉ bằng mặt chứ đâu có bằng lòng

Không mà có, và có cũng như không

Đời vẫn thế, nhân tình và thế thái

 

Lạy Thiên Chúa, chính con đây cũng vậy

Lá tin yêu buổi sáng còn biếc xanh

Chiều vội úa, vàng võ sắc bạc tình

Gặp gian khó, con bỏ Ngài, chạy mất

 

Nói thì hay nhưng chỉ là nói phét

Lá đời con rơi rụng bởi lạc lầm

Dẫu chẳng có giông tố hoặc mưa tuôn

Xanh chốc lát rồi quanh năm vàng vọt

 

Lá đời con chỉ tiết ra chất độc

Chỉ bởi vì thiếu dưỡng chất Giêsu

Dẫu bất xứng chứ chẳng có đáng gì

Chiếc-lá-con xin mãi ca tụng Chúa

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Lá – 2017