THÁNH CA CN LỄ LÁ

 

 

 

 

  THÁNH CA CN LỄ LÁ

1.      Vang Lời Tụng Ca

2.      Cửa Kia Ngước Đầu

3.      Chúa Vào Thành

4.      Hoan Hô Vua Jesu

5.      Canvê Chiều Buồn

6.      Chúa Đã Hiến Mình

7.      Con Đường Chúa Đã Đi Qua

8.      Đường Thập Giá

9.      Mẹ Đứng Đó

10. Sao Chúa Bỏ Con

11. Tình Yêu Thánh Giá

12. Tình Cha