PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ

PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ LÁ

I. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị xa

- Che phủ ảnh tượng trước Chúa Nhật V Mùa Chay.[1]

- Nơi kiệu lá – làm phép lá (âm thanh, ánh sáng…).

- Chuẩn bị lá (số lượng), nhờ người thắt lá...

- Thừa tác viên: đọc sách thánh (2 bài đọc, 2 bài thương khó), lời nguyện tín hữu, dẫn lễ, giúp lễ, cầm Thánh Giá…

- Giá sách cho hai người đọc Bài Thương Khó,[2] micrô.

2. Chuẩn bị trước Thánh Lễ

v Trong phòng thánh

- Phẩm phục đỏ của chủ tế.

- Áo Alba trắng cho hai người đọc bài thương khó.[3]

- Thánh giá (không phủ khăn) có gắn những cành lá.

- Đèn hầu, nhang, chuông…

v Trên cung thánh

- Sách lễ Rôma (SLR)

- Sách “Phụng Vụ Lời Chúa, Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua”, lời nguyện tín hữu…

- 2 giá sách đọc bài thương khó, micrô.

- Bình cắm nhành lá của chủ tế.

- Những vật dụng trong thánh lễ: Chén Thánh (Calix), bình đựng Mình Thánh Chúa (Ciborium), khăn thánh (Coporale), khăn tuyết (purificatorie), khăn lau tay (manaterge), tấm đậy (pale), nước, bánh, rượu, đĩa hứng khi cho rước lễ…

v Tại nơi làm phép lá (nơi khởi sự cuộc kiệu lá)

- SLR, micrô (giá sách + chân micrô)

- Nước thánh

- Lá của chủ tế và các thừa tác viên.

 

II. NGHI LỄ – DẪN LỄ

- Hát kinh Chúa Thánh Thần

- Kinh Tin - Cậy - Mến – Sấp Mình – Vì Dấu…

(Tùy nghi đọc các kinh theo thói quen nơi họ đạo).

- Cộng đoàn cầm lá trong tay.[4]

Dẫn nhập lễ

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, Hội Thánh long trọng khai mạc Tuần Thánh, tưởng niệm Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô.

Phụng vụ hôm nay mang hai ý nghĩa:

Thứ nhất, qua Nghi thức Rước Lá, tưởng niệm việc Đấng Cứu Thế vào thành Giêrusalem khải hoàn vinh hiển, mời gọi cộng đoàn sống lại bầu khí hân hoan của dân Do Thái xưa.

Thứ hai, qua Phụng vụ Lời Chúa, đặc biệt Bài Thương Khó, mời gọi mọi tín hữu biết đón nhận bài học Chúa Giêsu Kitô để lại trong cuộc thương khó, để được thông phần vinh hiển phục sinh với Người.

Giờ đây, trong tâm tình hân hoan chúng ta cùng sốt sắng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua. (Mời cộng đoàn đứng).

1. Nghi thức tưởng niệm Chúa vào thành Giêrusalem­[5]

Chọn một trong ba cách sau:

a. Nghi thức làm phép lá và kiệu lá [6]

- Ca đoàn hát bài thích hợp.

- Chủ tế tiến đến nơi làm phép lá - chào cộng đoàn.

- Chủ tế đọc lời nguyện làm phép lá - thinh lặng rảy nước thánh trên lá.

- Trao lá cho các thừa tác viên (phát lá cho cộng đoàn).

- Công bố Tin Mừng - có thể giảng vắn tắt.

- Để bắt đầu cuộc kiệu lá, chủ tế đọc lời sau đây:

"Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương dân thành Giêrusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô."

- Ca đoàn hát bài hát thích hợp.[7]

- Khi đoàn kiệu tới cửa nhà thờ, hát về việc Chúa vào thành.[8]

- Khi đoàn kiệu tới cung thánh

+ Người cầm Thánh giá và đèn hầu đặt vào chỗ thích hợp trên cung thánh hoặc đưa vào phòng thánh.[9]

+ Chủ tế (giúp lễ) cắm cành lá vào bình.

+ Chủ tế bái nhang - hôn bàn thờ - đọc lời nguyện nhập lễ. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

b. Nghi thức nhập lễ trọng thể [10]

- Như nghi thức kiệu lá nhưng được cử hành tại cửa nhà thờ và có thể lập lại trong một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự.[11]

c. Nghi thức nhập lễ đơn giản[12] như thánh lễ thường ngày.

2. Phụng Vụ Lời Chúa

Khi đọc bài thương khó không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu Thánh giá trên sách.[13]

3. Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ

 

BAN PHỤNG VỤ GP. CẦN THƠ
 


 

[1]Có thể giữ thói quen che phủ các thánh giá và ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của Hội Đồng Giám mục. Các thánh giá được che phủ cho đến khi kết thúc các cử hành tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ảnh tượng thì vẫn được che phủ cho đến khi bắt đầu Đêm Canh Thức Phục Sinh” (PS số 26, x. SLR. Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay, trang 223). HĐGM Việt Nam chưa thấy có quyết định về việc này.

[2] Nên in 3 bản Bài Thương Khó cho thừa tác viên dò trước, 3 bản dành riêng để sử dụng khi cử hành nghi lễ.

[3] Huấn thị của Bộ Lễ Nghi ban hành ngày 25/03/1965.

[4] x.SLR. Lễ Lá, số 2. Hoặc có thể đặt lá trên một bàn xứng hợp để Chủ Tế làm phép. Sau khi làm phép thì phát ra cho cộng đoàn.

[5] x.SLR. Lễ Lá, số 6-11.

[6] Cuộc kiệu lá chỉ cử hành một lần trước thánh lễ nào mà có đông tín hữu tham dự nhất, ngay cả thánh lễ chiều Thứ Bảy hoặc chiều Chúa Nhật. (x.SLR, Lễ Lá, số 1 ; PS số 30)

[7] “Trong cuộc rước kiệu, ca đoàn nên hát những bài thánh ca được đề nghị trong SLR, đặc biệt là Thánh Vịnh 23 và 46, cũng như những bài thánh ca thích hợp nhằm tôn vinh Chúa Kitô là Vua” (PS số 32).

[8] Có hai bài hát: (1) Bài hát lúc đoàn rước còn ở ngoài nhà thờ. (2) Bài hát khi đoàn rước đang tiến vào nhà thờ (x.SLR. Lễ Lá, số 9-10).

[9] Thánh giá có tượng Đức Kitô chịu đóng đinh đã cầm đi rước, có thể dựng bên cạnh bàn thờ để làm Thánh giá tại bàn thờ hoặc cất đi và đặt vào nơi xứng đáng vì bàn thờ chỉ được có một Thánh giá. (QCTQ SLR 2000, số 122. Nghi thức Giám Mục, số 129)

[10] x.SLR. Lễ Lá, số 12-15.

[11] x.SLR. Lễ Lá, số 1.

[12] x.SLR. Lễ Lá, số 16-18.

[13] x.SLR. Lễ Lá, số 22; PS số 33.