LỄ LÁ KHÓ QUÊN

LỄ LÁ KHÓ QUÊN

 

Hôm nay lễ Lá Chúa ơi

Hồn con nhớ mãi một Người khó quên

Hồng ân Thiên Chúa ở trên

Trao ban hạnh phúc lênh đênh phận người.

 

Dù cho tiếng hét nhạo cười

Ung dung tiến bước vui tươi nhiệm mầu

Tình yêu Thiên Chúa cao sâu

Hy sinh đón nhận nỗi sầu đắng cay.

 

Thời gian năm tháng trải dài

Nêu cao công đức miệt mài mai sau

Người ơi ở tận phương nào

Nhận ra sự thật trên cao Chúa trời.

 

Yêu thương hạnh phúc tuyệt vời

Cho đi tất cả người đời Chúa trao

Nhiệt tâm chăm sóc hôm nào

Mong cho hết thảy cùng vào nhà Cha.

 

Dù cho thế giới bao la

Ngôi nhà hạnh phúc Ba Ngôi thật gần

Bao dung đón nhận ân cần

Tình yêu tha thứ đỡ nâng phận người.

 

Mong cho tiếng hát nụ cười

Vui tươi hạnh phúc người người cất cao

Giê-su con Chúa hiến trao

Hy sinh cứu chuộc lớn lao Nước Trời.

 

Lm. Biển Xanh.