TÂM SỰ GIÊSU

TÂM SỰ GIÊSU

 

 

 

Thân sâu bọ, chẳng phải người

Bị đời mắng chửi dể duôi, khinh thường (*)

Lời con gieo rắc yêu thương

Mà người đời lại đồng lòng ghét ghen

 

Trước mặt thì họ ca khen

Sau lưng đồng lõa mưu toan bội tình

Coi thường chân lý, công bình

Đập tan nhân ái, xé banh tình người

 

Oan khiên ngập cõi trần đời

Thế mà họ vẫn buông lời nịnh nhau

Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao

Con xin chịu cả nỗi đau vì tình

 

TRẦM THIÊN THU

(*) Tv 22:7.