CHẤM NỐI CHẤM : THỨ TƯ TUẦN THÁNH

 

CHẤM NỐI CHẤM : THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”. Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.

BÁN CHÚA GIÁ RẺ

Ông Ê-xau đi ngoài đồng về đói bụng nên đã bán quyền trưởng nam cho ông Gia-cóp để đổi lấy một chén cháo đậu. Ông bị coi là dại dột, vì quyền trưởng nam thật cao quý.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc mua bán đầy dại dột giữa Giu-đa và các thượng tế. Giu-đa đã bán Thầy chỉ với ba mươi đồng bạc. Vào thời ấy, đó là cái giá của một tên nô lệ. Như vậy, Giu-đa coi thầy Giê-su -Ngôi Hai Thiên Chúa- chỉ bằng một tên nô lệ. Ông thật dại dột!

Trong thế giới hôm nay, Thiên Chúa, lương tâm, lòng tự trọng và nhân phẩm vốn là những điều rất cao quý, nhưng lắm khi cũng bị người ta đem ra “bán” rẻ để đổi lấy chút tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Là những Ki-tô hữu, chúng ta có thực hiện những hành vi dại dột trên không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Ngài là Chân – Thiện – Mỹ, là Đấng cao thượng, tốt lành, giàu lòng thương xót, để chúng con gắng sức theo đuổi và gắn bó với Ngài luôn mãi. Amen.