GP CẦN THƠ: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU THÁNH TẠI HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG 11.04.2017

 

GP CẦN THƠ: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU THÁNH

    TẠI HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG 11.04.2017

 

Họ đạo Sóc Trăng - lúc 09 giờ sáng, ngày 11.04.2017, Đức Cha Stephanô Giám mục Giáo Phận Cần Thơ chủ sự Thánh lễ làm phép dầu, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Đại Chủng sinh và khoảng gần hai ngàn giáo dân từ các họ đạo trong Giáo phận đến tham dự Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha đã nêu lên tinh thần hiệp nhất trong Giáo Hội nói chung, và cách riêng giữa Giám mục và Linh Mục đoàn. Sự hiệp nhất này thể hiện qua việc ban phát các bí tích, tình yêu thương, tinh thần phục vụ...

Đức Giám mục nói lên ý nghĩa của ba bình dầu làm phép ngày hôm nay:

1.   Dầu Thánh hiến - SC (Sanctum Chrisma): dầu được xức khi cử hành bí tích Rửa tội, giúp người tín hữu gia nhập cộng đoàn dân Chúa. Dầu được dùng cho bí tích Thêm Sức giúp người tín hữu nhận được bảy ơn Chúa Thánh Thần tăng thêm sức mạnh cho lòng đạo đức của người tín hữu. Dầu được xức trong thánh lễ truyền chức Linh mục và Giám mục để trở thành người tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô nơi trần gian dẫn dắt đoàn dân Chúa. Dầu được xức trên bàn thờ và dấu thánh giá trên cột nhà thờ là nơi cung hiến cho Thiên Chúa.

2.   Dầu Dự tòng – OS (Oleum Sanctum): dầu được xức cho người dự tòng để đem lại niềm tin và sức mạnh cho tâm hồn họ, giúp họ sống tốt và đạo đức.

3.   Dầu Bệnh nhân – OI (Oleum Infirmorum): dầu được xức cho bệnh nhân để họ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, tăng sức cho họ chịu đựng mọi đau khổ trong thân xác lúc đau yếu, và cũng giúp họ mạnh mẽ thêm phần hồn cũng như phần xác vì họ thấy được Thiên Chúa luôn ở bên họ.

Sau bài giảng, Đức Giám Mục Giáo Phận mời gọi các linh mục lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích truyền chức, các Linh mục đứng xung quanh Ngài nói lên sự vâng phục và hiệp nhất Linh mục đoàn trong giáo phận. Đức Giám mục cũng cảm ơn các linh mục đã hy sinh trong việc phục vụ, nhất là những linh mục ở vùng sâu, vùng xa. Ngài cũng xin anh chị em giáo dân cũng cầu nguyện nhiều cho Ngài, cho các Linh mục.

Nghi thức dâng tiến ba bình dầu Thánh được ba Thầy Phó tế rước ra trình Đức Giám Mục trước khi dâng lễ.

Kết thúc kinh tạ ơn Đức Giám Mục đọc lời nguyện và làm phép dầu bệnh nhân OI. Sau lời nguyện hiệp lễ Đức Giám Mục đọc lời nguyện làm phép dầu Dự tòng OS và dầu Thánh hiến SC. Đức Giám Mục ban phép lành kết lễ và đoàn rước dầu Thánh từ trong nhà thờ về nhà xứ để phân chia cho Quý Cha đưa về họ đạo. Tại đây, các Cha Sở sẽ tiếp nhận Dầu Thánh đem về  để dùng cho việc cử hành các bí tích, thay thế cho dầu cũ.

KÍNH CHÚC CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚA SỐNG TUẦN THÁNH SỐT SẮNG VÀ MỘT LỄ PHỤC SINH TRÀN ĐẦY NIỀM VUI - VÀ BÌNH AN.

                                                                              

    BAN MVTT/HẠT ST 

                                                                                                    Gs.NĐX