GẪM BA NGÀY LỄ ĐÈN MIỀN NAM

GẪM  BA NGÀY LỄ ĐÈN MIỀN NAM

WCT: Để tiện cho bà con các xứ đạo miền nam muốn gẫm lễ đèn mà không biết cung giọng, chúng tôi đã đưa lên trang WCT cũ để bà con tham khảo  . Nay có người cần tìm lại những bài đó nên chúng tôi xin giới thiệu những đường link để quý vị tiện theo dõi.

 

GẪM LỄ ĐÈN MIỀN NAM (LỄ ĐÈN 1)

 

http://o.gpcantho.com/bai-viet-giao-phan-can-tho-gam-le-den-mien-nam-le-den-1-9699.aspx

  

GẪM LỄ ĐÈN MIỀN NAM (LỄ ĐÈN 2)

 

http://o.gpcantho.com/bai-viet-giao-phan-can-tho-gam-le-den-mien-nam-le-den-2-9700.aspx

 

GẪM LỄ ĐÈN MIỀN NAM (LỄ ĐÈN 3)

 

http://o.gpcantho.com/bai-viet-giao-phan-can-tho-gam-le-den-mien-nam-le-den-3-9706.aspx