CHẤM NỐI CHẤM: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

CHẤM NỐI CHẤM: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15

 

 

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với những người phụ nữ: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.

GẶP GỠ ĐẤNG PHỤC SINH Ở ĐÂU?

Nhà côn trùng học J. Fabre nói: “Sau 87 năm quan sát và nghiền ngẫm, tôi không còn nói được là tôi tin vào Thiên Chúa, mà là đã gặp thấy Người”. Ông gặp Chúa trong công việc nghiên cứu của mình.

Đức Giê-su Phục sinh đã hiện ra với những người phụ nữ đến viếng mộ Chúa. Người truyền cho các bà về loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các môn đệ, và Người còn hẹn các ông ở Ga-li-lê.

Ga-li-lê là địa điểm quen thuộc, là quá khứ, là quê nhà, là nơi các ông đã được sinh ra, lớn lên và làm việc. Đây cũng là nơi các ông gặp Thầy Giê-su lần đầu tiên và khởi đầu cuộc hành trình theo Người.

Chúng ta cũng được mời gọi tìm gặp Đấng Phục sinh, không phải ở một nơi nào xa xôi, lạ lẫm, nhưng ở chính môi trường chúng ta đang sống và làm việc, ở giữa những người thân quen, và nhất là trong thẳm sâu tâm hồn ta. Chúng ta cũng có thể gặp gỡ Người trong chính lịch sử đời ta, vì Người luôn đồng hành với ta mọi nơi, mọi lúc, thậm chí trong những lúc yếu đuối, tội lỗi. Quá khứ trở thành điểm hẹn với Đấng Phục sinh.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Chúa và mau mắn tìm gặp Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Amen