CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ ĐỨC MẸ FATIMA VÀ LÃNH ƠN TOÀN XÁ TẠI RẠCH SÚC 13-05-2017

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ ĐỨC MẸ FATIMA VÀ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ TẠI RẠCH SÚC 13-05-2017

 

 

18g00 tối 12/05/2017: Chặng Đàng - Thánh Lễ

 

****

 

12g00 Trưa 13/05/2017: Kiệu Đức Mẹ - Thánh Lễ Khai Mạc

 

15g00: Lòng Thương Xót Chúa

 

18g00: Diễn Nguyện Dâng Hoa  Lần Chuỗi - Kiệu Đức Mẹ - Thánh Lễ bế mạc.

 

Kính báo

Lm Fx. Xavier Đinh Trọng Tự