TUYỂN CA PHỤC SINH

 

 

 

TUYỂN CA PHỤC SINH

 

1.     All  Hát lên người ơi

2.     Alleluia

3.     Chúa hiển trị

4.     Con hãy nhớ rằng

5.     Cùng nhau ta hát

6.     Hãy hát mừng Chúa

7.     Hoan ca Phục Sinh

8.     Khắp bốn phương trời