AUDIO HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM A

AUDIO HỌC HỎI LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NĂM A

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

 

1. Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Phục Sinh, năm A - Phần 1

2. Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật II Phục Sinh, năm A - Phần 2

3. Cầu nguyện kết thúc