GIỜ CHẦU: GIA ĐÌNH SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

Giờ Lòng Thương Xót 2017

Chúa Nhật II Phục Sinh

Lm Pr. Nguyễn Hoàng Liêm

 

GIỜ CHẦU: GIA ĐÌNH SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT

 

TẢI VỀ  FILE NÉN ZIP (TOÀN BỘ CÁC FILES WORD,PPT,MP3):

 

CHAU LONG THUONG XOT 2017

 

 

1. Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha...

2. Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần... (mp3)

3. Đặt Mình Thánh Chúa: Hát – Con mến Yêu... (mp3)

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông! Trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn, Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ÐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng linh hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương phù giúp ủi an.

4. Cầu nguyện khai mạc (chủ sự)

     Lạy Chúa Giêsu Kitô, dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Nơi bí tích Thánh Thể chúng con đang nhìn ngắm là hiến tế tình yêu, là lòng thương xót của Chúa dành cho toàn nhân loại. Chúng con xác tín sự hiện diện của Chúa trước mặt cộng đoàn chúng con. Chúa đang nhìn ngắm, lắng nghe và thấu hiểu nổi lòng của từng người chúng con.

     Trong giờ này, chúng con xin ca ngợi tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng mời gọi: “Chúng ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thương xót cách chăm chú hơn, để chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động (thương xót) của Chúa Cha [[1]]

     Chúng con xin dâng lên Chúa những người trẻ chuẩn bị vào đời sống hôn nhân gia đình, tất cả các gia đình nhất là những gia đình đang gặp những thách đố ngày hôm nay, các tâm hồn khô khan nguội lạnh, những bóng đêm tội lỗi, những ai bệnh tật đau khổ thể xác và tổn thương tinh thần...Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa.

     Trong giờ thỉnh cầu này, chúng ta chiêm ngắm, tôn thờ, dâng hiến, hiệp thông, và liên kết với Chúa. "Xin Chúa uốn nắn trái tim chúng con nên giống Trái Tim Con Chúa"[2]. Để múc lấy sức mạnh nguồn lực từ trái tim thương xót của Chúa, và sống lời mời gọi: “Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót”(Lc 6,36).

     Giờ đây chúng ta hãy chúc tụng tôn vinh Chúa và sám hối vì những tội lỗi của chúng ta và toàn thể nhân loại đã phạm làm đau lòng Chúa.

 

     Chúc tụng và sám hối[3]

X. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúc tụng Chúa là Đấng duy nhất đã làm cho chúng con những điều trọng đại.

Đ.  Tình thương của Chúa tồn tại đến muôn đời!

X. Lạy Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa đã đổ máu mình ra, để giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi.

Đ.  Tình thương của Chúa tồn tại đến muôn đời!

X. Lạy Chúa Thánh Thần, chúc tụng Chúa là Đấng an ủi
và xoa dịu mọi nỗi đau trong tâm hồn.

Đ.  Tình thương của Chúa tồn tại đến muôn đời!

     Rồi cùng cộng đoàn sám hối:

X. Chúng con thường thờ ơ nguội lạnh, không nhận biết và tin tưởng vào tình thương Chúa.

Đ.  Xin Chúa thương xót và chúc lành cho chúng con.

X. Chúng con đã nhiều lần bội bạc, không sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban.

Đ.  Xin Chúa thương xót và chúc lành cho chúng con.

X. Chúng con còn biếng nhác vô tâm, chưa tuyên xưng và làm chứng cho lòng thương xót.

Đ.  Xin Chúa thương xót và chúc lành cho chúng con.

 

&  Hát: Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa - mp3

ĐK. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao.

         Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại.

         Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời.

         Con xin tín thác lạy Chúa Giê – Su Chúa con ơi !

1.  Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha.

Mầu nhiệm khôn thấu : Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh.

Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành.

Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại

2.  Lòng thương xót Chúa : Ngôi lời nhập thể thế nhân.

Ngàn muôn thương tích mở ra Yêu Thương Của Chúa.

Từ nguồn thánh tâm mạch suối ngàn ơn khoan hồng.

Lòng thương xót Chúa rửa sạch đổi mới muôn lòng.

5/ Đọc Thánh vinh 136: Tạ ơn Thiên Chúa

Lời dẫn: Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Cộng đoàn: (chia 2 bè)

Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.   

2 Hãy tạ ơn Thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

3 Hãy tạ ơn Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

5 tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

6 trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

7 Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

8 cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

9 đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

10 Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

11 dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

12 dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

13 Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

14 đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

15 xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

16 Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

17 sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

18 tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

19 vua Xi-khôn của dân tộc E-mô-ri, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

20 và vua Ốc miền Ba-san nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

21 Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

22 gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

23 Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

24 gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,    

25 Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.    

26 Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

 

&  Hát: Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa - mp3

ĐK. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao.

         Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại.

         Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời.

         Con xin tín thác lạy Chúa Giê – Su Chúa con ơi !

3. Lòng thương xót Chúa : Thánh Thể Thần Lương hiển vinh.

Lòng thương xót Chúa tình yêu khai sinh Hội Thánh.

Nguồn mạch tái sinh trần gian trong Chúa Thánh Thần.

Lòng thương xót Chúa song hành cùng với nhân trần.

4. Lòng thương xót Chúa ấp ủ đời con tháng năm.

Và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp.

Ngài gìn giữ con khỏi chốn trầm luân muôn đời.

Lòng thương xót Chúa gọi con về chốn quê trời.

 

6/ Đọc Phúc Âm

Ø  Lời Chúa: Ga 20,19-23 (cộng đoàn đứng)

     Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

     Suy niệm:

     Chúa Giêsu Kiô là dung mạo của lòng thương xót Chúa Cha. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là nhìn thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9). Chúa Giêsu thành Nagiarét, qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa.[[4]]

     Chúa Giêsu mạc khải tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, cao điểm là cuộc khổ nạn và cái chết trên thánh giá. Sự đau khổ của Chúa biểu lộ tình yêu nhân loại, là nguồn mạch và ân sủng lòng thương xót của Thiên Chúa.

     Sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu Kitô phục sinh tiếp tục trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa cho các môn đệ: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”(Ga 20,23). Chúa Giêsu thiết lập bí tích của lòng thương xót, đó là bí tích Giải Tội, để tha thứ và chữa lành khi chúng ta sa ngã phạm tội và bị thương tích vì thân phận yếu đuối của con người.

     Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina: “Con hãy nói với các linh hồn về nơi họ phải tìm kiếm niềm an ủi, đó là nơi “Tòa Án Của Lòng Thương Xót”. “Việc con đến dưới chân các vị đại diện của Ta với lòng tin, và bày tỏ với ngài nỗi đau khổ của mình, là đủ để phép lạ của Lòng Chúa Thương Xót sẽ được biểu lộ đầy đủ” (Nhật ký,1448)

     Chúa Giêsu phục sinh mời gọi chúng ta làm chứng, tham gia sứ vụ loan báo lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới, khi Ngài nói với các môn đệ: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

     (1 phút thinh lặng)

 

7/ Lần chuỗi Lòng Thương Xót

Đọc:     Kinh Lạy Cha
             Kinh Kính Mừng
             Kinh Tin Kính

 

     *Kinh đọc lúc 3 giờ chiều

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống là lòng Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con.

*Sau đó đọc 3 lần:  Ôi! Máu và Nước tuôn ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng thương xót cho chúng con, con tin cậy vào Chúa.

7.1. Chuỗi thứ nhất: Xin tha thứ những bóng đêm tội lỗi gia đình

*        “Anh em thân mến, Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương, mà anh em đã được chữa lành.” (1 Pr 2, 21. 22. 24.)

     Chúa nói với chị Faustina rằng : “ Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi. Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là – lời cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được Ta nghe và nhậm lời.

     Thánh Phaxicô Assisi nói: “Ma quỷ cũng không đóng đinh Người vào thập giá, nhưng chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh Người, và bạn còn đóng đinh Người bằng cách hưởng lạc thú trong các nết xấu và tội lỗi

     Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, con dâng lên Chúa tội lỗi con, tội lỗi các thành viên trong gia đình con: bất hoà, chia rẽ, ghen ghét, bạo hành gia đình, ly thân, ly dị,... con cái bất phục tùng, người trẻ sa đoạ, nghiện ngập, không tôn trọng sự sống, không quan tâm bảo vệ gìn giữ môi trường,...

     Chúng ta cùng lần chuỗi thỉnh cầu và tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

 

Cộng đoàn: Lạy Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. (1 lần)

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Cộng đoàn: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

&            Hát: Chuỗi lòng thương xót [mp3. câu 1]

PK1: Lòng thương xót Chúa, 
Lòng thương xót Chúa ôi quá bao la 
Là đại dương trong cõi ngân hà 
Bầu trời cao lút chín tầng mây 
Phủ đầy lòng thương xót Chúa. 
Lòng thương xót Chúa, nào ai suy thấu 
Bắt nguồn mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 
Là nơi trái tim Người 
Chiều nào máu nước tuôn rơi 
Như chuỗi lòng thương xót con người. 

 

ĐK: Con xin được hợp với muôn lòng 
Thắp lên ngọn nến ba giờ thiêng...liêng 
Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa 
Khát mong xoa dịu trái tim Người 
Dủ lòng thương xót chúng con 
Nhân loại này còn bao đắng cay.

 

7.2. Chuỗi thứ hai: Cầu cho những ai mang gánh nặng nề kinh tế gia đình

*        "Người đã chịu đau khổ vì ta và để nêu gương cho ta bước theo Người" (1 Pr 2,21)

     Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương bổ sức cho những ai mang gánh nặng nề kinh tế gia đình: nghèo đói, không cơm ăn áo mặc, không công ăn việc làm, không nhà ở, ...xa nhà, xa quê hương vì kế sinh nhai,... gánh nặng cụ thể trên đời sống vợ chồng, trên việc giáo dục con cái, trên đời sống đạo, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến bình an và hạnh phúc gia đình.

     “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”. Hỡi các gia đình  hãy hướng nhìn lên thánh giá Chúa như Mẹ Têrêsa Calcuta cảm nghiệm: “Khi ta nhìn ngắm thánh giá, ta hiểu được sự cao cả của tình yêu Chúa. Khi ta nhìn ngắm máng cỏ, ta hiểu được sự âu yếm của tình yêu Chúa, đối với bạn, đối với tôi, đối với gia đình bạn và đối với tất cả mọi gia đình”.

     Chúng ta cùng lần chuỗi thỉnh cầu và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để ta can đảm vác thập giá theo Ngài.

Cộng đoàn:  Lạy Cha Hằng Hữu....(1 lần)

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp:  Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

&            Hát: Chuỗi lòng thương xót [mp3. câu 2]

PK2: Lòng thương xót Chúa,

là nơi tín thác, thân xác tâm can

Bụi trần gian lấp phủ linh hồn

Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

Cho dù đời con hoang phế

Lòng thương xót Chúa, bàn tay âu yếm

Tháng ngày đồng hành dẫn con đi

Nhiều khi con chẳng chung tình

Tưởng rằng sẽ bước chơi vơi

Tay Chúa lại nâng đỡ con về.

 

ĐK: Con xin được hợp với muôn lòng 
Thắp lên ngọn nến ba giờ thiêng...liêng 
Dìm vào lòng đại dương thương xót Chúa 
Khát mong xoa dịu trái tim Người 
Dủ lòng thương xót chúng con 
Nhân loại này còn bao đắng cay
.

7.3. Chuỗi thứ ba: Cầu cho người đau khổ bệnh tật thể xác và tổn thương tâm linh

*        “Tội lỗi của chúng ta chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1 Pr 2,24)

     Để cứu độ chúng ta Chúa Giêsu đã tự nguyện chịu nhiều đau khổ.

– Nơi thân xác: Ngài sống nghèo khó, vất vả; nhất là trong cuộc tử nạn, Ngài chịu đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá và chết đau thương.

– Trong tâm hồn: Ngài bị giới lãnh đạo hiểu lầm chống đối, bị dân chúng cười chê nhạo báng, bị môn đệ chối bỏ, phản bội, và sau cùng bị kết án tử hình nhục nhã giữa hai tên trộm cướp.

     Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã tự nguyện chịu đau khổ vì những cuộc chiến tranh bạo lực, khủng bố, hận thù, bất công, gây thương tích, cắt bỏ cơ phận, triệt sản, phá thai, chết êm dịu, ...Chúa đổ mồ hôi máu vì sự thờ ơ, dững dưng, khô khan nguội lạnh, chối bỏ Chúa, lòng dạ cứng cõi chai đá trước tình yêu của Chúa.

     Chúng ta hãy thỉnh cầu lòng thương xót Chúa, thứ tha, chữa lành ; cho ta biết trở về với Chúa là đại dương lòng thương xót, Đấng duy nhất cứu độ chúng ta.

Cộng đoàn:  Lạy Cha Hằng Hữu....(1 lần)

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

&            Hát: Con đường Chúa đã đi [mp3]

1-Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua

Con đường nào Ngài ra pháp trường

Mão gai nào hằn lên đau xót

Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai

Đau thương nào phủ kín tâm tư

Đường tình đó Ngài giành cho con

 

Đk: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài

Xin cho con cùng vác với Ngài

Thập giá trên đường đời con đi

Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài

Xin cho con cùng chết với Ngài

Để được sống với Ngài vinh quang

 

2- Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim

Đinh nhọn nào còn loang máu đào

Xỉ nhục nào còn vương trên mắt

Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương

Bao roi đòn hằn khoét thê lương

Đường tình đó Ngài giành cho con.

 

7.4. Chuỗi thứ bốn:  Cầu xin Chúa chữa lành các mối tương quan bị tổn thương

*        “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”  (Lc 23,34)

     Chúa Giêsu không những dạy phải yêu thương địch thù, cầu nguyện cho kẻ bách hại, nhưng Ngài đã thực hiện tha thứ cho tất cả những ai tra tấn hành hạ Ngài.

     Theo Thánh Kinh, ngay từ đầu, gia đình đã bị tổn thương trầm trọng vì tội lỗi. Tương quan vợ chồng được định hình bằng sự thèm muốn và thống trị hơn là yêu thương và phục vụ (St 3,16). Tương quan trong gia đình cũng bị đổ vỡ nặng nề do ganh tị, giết hại tàn sát lẫn nhau, ...(Cain giết Abed, các con của Giacóp hại em là Giuse, các con của Đavít tàn sát lẫn nhau...)

     Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa chữa lành các mối tương quan bị tổn thương:

-       Tương quan giữa Cha mẹ và con cái không hòa thuận, không yêu thương thiếu kính trọng, thiếu săn sóc, thiếu nâng đỡ nhau.

-       Tương quan giữa anh chị em ruột không hòa thuận, ganh tị, chia rẽ.

-       Tương quan giữa các gia đình trong thôn xóm, giáo xứ thiếu tôn trọng, thiếu thông cảm.

-       Tương quan với anh chị em không cùng tôn giáo không tốt đẹp.

     Xin Lòng thương xót Chúa hàn gắn lại những tương quan đổ vỡ, sứt mẻ, để chúng con là những cành nho được kết hợp và nên một cây nho là Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Cộng đoàn:  Lạy Cha Hằng Hữu....(1 lần)

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

&            Hát: Thương xót như Cha –Thái Nguyên [mp3]

ĐK. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như cha trên trời, và thương mến tất cả mọi người, như con đã được Chúa mến thương. Nguyện cho chúng con trở thành lòng thương xót Chúa, mang Tin mừng cho người nghèo khó, mang an vui cho kẻ ưu sầu, cứu giúp ai người lầm than khổ đau.

1. Lòng thương xót Chúa đã tác sinh nên cuộc đời con. Cho con thành người cho con vào đời với biết bao ơn Trời. Lòng thương xót Chúa cứu chuộc con nên con người mới. Đến muôn muôn đời chúng con cảm tạ tình Chúa.

7.5. Chuỗi thứ năm:  Cầu cho các gia đình sống, làm chứng và loan truyền lòng thương xót

*        “Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót” (Lc 6,36)

     Chúa Giêsu rất gần gũi và thông cảm với sự yếu đuối của con người như trường hợp người phụ nữ Samaria hoặc người phụ nữ phạm tội ngoại tình.

     Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin cho các gia đình luôn biết chăm sóc, thông cảm và đồng hành với các gia đình khác: gia đình di dân, gia đình hôn nhân khác đạo, gia đình đổ vỡ (ly thân, ly dị).

Cộng đoàn:  Lạy Cha Hằng Hữu....(1 lần)

Xướng: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (10 lần)

Cộng đoàn:

     Lạy Đấng Chí thánh, là Thiên Chúa Toàn năng, Hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới (3 lần).

     Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa (3 lần)

     (Thinh lặng giây lát)

&            Hát: Thương xót như Cha –Thái Nguyên [mp3]

ĐK. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như cha trên trời, và thương mến tất cả mọi người, như con đã được Chúa mến thương. Nguyện cho chúng con trở thành lòng thương xót Chúa, mang Tin mừng cho người nghèo khó, mang an vui cho kẻ ưu sầu, cứu giúp ai người lầm than khổ đau.

 

8. Sống Lòng Thương Xót.

*        “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7)

     Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dạy: “Thương xót không phải là một từ trừu tượng  nhưng là một lối sống”. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình biết thực thi điều Chúa dạy như trong lời kinh: Thương người có mười bốn mối.  

Cộng đoàn:  

     Thương xác bảy mối, thứ nhất: cho kẻ đói ăn, thứ hai: cho kẻ khát uống, thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, thứ năm: cho khách đỗ nhà, thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

     Thương linh hồn bảy mối, thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai: mở dậy kẻ mê muội, thứ ba: yên ủi kẻ âu lo, thứ bốn: răn bảo kẻ có tội, thứ năm: tha kẻ dể ta, thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta, thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.”

9. Kinh Lòng Thương Xót do Thánh nữ Faustina viết

     Đây là kinh Lòng Thương Xót, mà chính Chúa Giêsu đã muốn Thánh nữ Faustina viết ra, để giúp chúng ta sống Lòng Thương Xót Chúa với mọi người….

Cộng đoàn:

     “Lạy Chúa,

     Xin cho đôi mắt con luôn giàu Lòng Thương Xót, để con không nghi ngờ hay kết án bất cứ ai, qua dáng vẻ bề ngoài của họ; để con cảm nhận được những gì đẹp đẽ trong tâm hồn anh chị em con, và luôn sẵn sàng nâng đỡ họ.

     Lạy Chúa xin cho đôi tai con luôn giàu Lòng Thương Xót, để con luôn lắng nghe những nhu cầu của anh chị em, để đôi tai con không dửng dưng trước những lời đau thương than trách của họ.

     Lạy Chúa xin cho miệng lưỡi con luôn giàu Lòng Thương Xót, để con không bao giờ nói xấu anh chị em, để mỗi lời miệng con nói ra đều là lời an ủi và tha thứ cho mọi người.

     Lạy Chúa xin cho đôi tay con luôn giàu Lòng Thương Xót, để luôn đầy ắp những việc tốt lành, để chỉ làm những điều tốt đẹp cho anh chị em quanh con; để dám sẵn sàng giữ lại cho mình những việc khó khăn nặng nhọc nhất.

     Lạy Chúa xin cho đôi chân con luôn giàu Lòng Thương Xót, để con luôn lên đường đến giúp đỡ anh chị em con, để con luôn làm chủ được sự nhọc nhằn mệt mỏi của bản thân, để phục vụ mọi người sẽ chính là sự nghỉ ngơi đích thật cho con.

     Lạy Chúa xin cho trái tim con luôn giàu Lòng Thương Xót, để con luôn cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên cạnh, để con không bao giờ từ chối bất cứ ai, để con luôn có thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người có thể lạm dụng tình thương của con; phần con, xin được ẩn náu trong trái tim nhân từ của Chúa Giêsu, để con xin được giữ lại cho riêng mình những đau khổ bản thân.

     Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong con. Chính Chúa đã truyền cho con thực thi ba mức độ của lòng thương xót: là Hành động thương xót, Lời nói thương xót và Cầu nguyện thương xót: lời cầu nguyện của con phải vươn tới những nơi, những người mà bản thân con với thân xác này không thể vươn tới được.

     Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hoá con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự”. Amen.

10. KINH LẠY THÁNH GIA

     Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

-       Biết thông cảm và sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.

-       Biết lắng nghe và kính trọng nhau, lúc vui cũng như lúc buồn.

-       Biết nhẫn nhục và hòa giải khi tính tình và cách cư xử khác nhau.

-       Biết hiếu nghĩa và chung thủy từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.

-       Biết lấy gương lành mà dưỡng dục con cái.

     Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.

11. Lời cầu nguyện hướng đến Mẹ Maria, “Mẹ của Lòng Thương Xót”

     Lạy Mẹ Maria, Mẹ không chỉ là Nữ Vương Thiên Đàng, nhưng còn là Mẹ của Lòng Thương Xót và Mẹ của con (Nhật ký, 330). Xin Mẹ ghé mắt thương xót nhìn đến chúng con “ở chốn khách đày” kêu đến cùng Mẹ, xin Mẹ làm cho chúng con xứng đáng chiêm ngắm khuôn mặt lòng thương xót, là Chúa Giêsu Con Mẹ.[[5]]

     Hỡi các gia đình hãy đến với Mẹ Maria, như tại tiệc cưới Cana Mẹ không thinh lặng, không vô cảm trước khổ đau của mỗi gia đình.

v Đọc chung: Kinh Lạy Nữ Vương...

 

hoặc: KINH LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

      Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai?

     Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen

&            Hát: Này con là đá...

     Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

12. Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng

     Chúng ta hãy cầu nguyện :

     Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng . . . . . . Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người, mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

13. Hát: Đây nhiệm tích...

     Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

     Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. AMEN.

&            hoặc hát: Tantum Ergo (mp3)

Tantum ergo sacramentum 
Venerem ur cernui 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum 
Sensuu m defectui 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus honor virtus quoque 
Sit et benedictio 

Proced enti ab utroque 
compar sit laudatio 
Amen

14. Lời nguyện Mình Thánh Chúa

     Chúng ta hãy cầu nguyện :

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

    (Lm ban phép với Mình Thánh Chúa – cất MTC)

15. Phép lành Mình Thánh Chúa

&            Hát: Mẹ của lòng xót thương (mp3)

1.      Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái bao la. Mẹ là Hòm Bia Giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Mẹ chứng thực lòng Chúa xót thương, dưới chân thập giá Mẹ cùng Con Dấu Yêu, Đấng giàu lòng xót thương, Đấng cứu độ thế nhân.

ĐK. Ôi Maria, Mẹ của lòng Chúa xót thương, trên dương gian khổ đau ngập tràn, nguyện Mẹ thương giơ tay đỡ nâng, cho vơi đi sầu vương cay đắng.

Ôi Maria, Mẹ là Mẹ của nhân loại, nguyện thương ban tràn muôn thánh ân, cho quê hương tràn thêm tươi sáng, cho muôn người sống vui yên hàn.

2.      Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái khoan dung. Mẹ là vầng trăng soi sáng nơi tăm tối mịt mùng. Mẹ dẫn về nguồi suối xót thương rửa sạch tội khiên. Nguồn mạch thiên mở ra khắp nơi cho người nào vững tin Chúa Cha hằng xót thương.

-----------

Link: các bài hát mp3

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chuoi-long-thuong-xot-tuyet-mai-ly.dvr2cB5WV8Oo.html]


 

[1] Dung mạo LTX, s3

[2] Kinh cầu Trái Tim Chúa, Sứ điệp Mùa Chay 2015

[3] Tgp. Sài gòn, giờ cầu nguyện LTX, 1/4/2016

[4] Dung mạo LTX, s.1

[5] Dung mạo LTX, s.24