CHÚ GIẢI TIN MỪNG MARCÔ: Mc 1,29-39

CHÚ GIẢI TIN MỪNG MARCÔ: Mc 1,29-39

Lm Carolo

 

29 Và ra khỏi hội đường, lập tức Ngài đến nhà của Simôn và Andrê, làm một với Yacôbê và Yoan. 30 Bà gia của Simôn nằm liệt vì cảm sốt; tức khắc họ nói với Ngài về bà. 31 Tiến lại, Ngài cầm tay bà, cho bà chổi dậy; và cơn sốt đã biến khỏi bà, và bà đã hầu hạ các ngài.

32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và những người bị quỉ ám; 33 tất cả thành tụ họp lại trước cửa. 34 Và Ngài đã chữa nhiều người ốm đau mắc đủ chứng bệnh; Ngài trừ quỉ củng nhiều, và cấm quỉ nói năng vì chúng biết Ngài.

35 Sáng sớm tinh sương, Ngài chổi dậy ra đi, đến một nơi hoang vắng; và Ngài cầu nguyện ở đó. 36 Simôn lùng kiếm Ngài cùng những kẻ ở với ông. 37 Họ đã tìm ra Ngài và họ thưa Ngài:" Mọi người đều kiếm Thầy!" 38 Và Ngài bảo họ:" Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã lân cận, để Ta rao giảng ở đó nữa, bởi chính vì thế mà Ta dã ra đi!" 39 Và Ngài đến rao giảng trong các hội đường khắp xứ Galilê và xua trừ ma quỉ.

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

 

BÀI 8: CHỮA BỆNH CHO NHẠC MẪU CỦA SIMON (1,29-31)

1. Giải thích

c 29b – Chuyện này diễn ra trong khung cảnh một ngày ở Capharnaum (1,21-34), đó là một ngày Sabbat (c 21). – Trong ngày này, sau khi làm một cuộc trừ tà[rHội đường, Đức Giêsu đi chữa bệnh cho nhạc mẫu của Simon. Chuyện này diễn ra trong không khí thân mật: trong nhà của Simon, giữa các môn đệ Ngài.

c 30 – Chú ý: Mc không mô tả rõ bệnh trạng của bà

   - “Người ta thưa chuyện về bà với Đức Giêsu”; Ai nói cho Đức Giêsu hay? Và tại sao? Có lẽ những người thân của bà đã nói, lý do là qua câu chuyện trước ở ội đường, họ đã thấy Đức Giêsu có ơn chữa bệnh.

   - Chú ý: Đức Giêsu không nói lời nào, chỉ làm một cử chỉ nhỏ là đến gần cầm tay bà nâng dậy. Cách viết rất ngắn gọn khác hẳn những bài tường thuật phép lạ thời đó thường rất nhiều lời và hay nhấn mạnh tới khía cạnh lạ lùng của sự việc.

   - Việc khỏi bệnh xảy ra tức thì. Bà hết bệnh và lo tiếp đãi các Ngài.

2. Đàng sau bản văn

1/ Cách viết của Mc rất điều độ khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Mc không chú ý tới gì khác ngoài uy quyền đặc biệt của Đức Giêsu.

2/ Người Do thái quen coi bệnh tật là do ma quỷ gây nên. Đặc biệt bệnh sốt là dấu chỉ Thiên Chúa trừng phạt tội bất trung( Lv 26,15-16; Đnl 28,22). Vì người ta coi bệnh này là do ma quỷ gây nên, do đó việc Đức Giêsu cứu chữa bệnh này cũng là mộ việc trừ tà (Lc 4,39) cho thấy Đức Giêsu là Đấng đến giải thoát con người khỏi xiềng xích của sự dữ và sự chết.

3/ Mc đã thuật lại chuyện này dưới ánh sang phục sinh nên đã dùng những động từ nhuốm màu phục sinh và súc tích ý nghĩa.

   - Động từ “nâng dậy” ở câu 31 cũng là động từ ông dùng ở 16,6 khi nói Đức Giêsu sống lại. gụ ý: Đức Giêsu đã tự sống lại. Ngài cũng có quyền làm cho người khác sống lại, Ngài tiếp tục làm cho mọi người được sống lại khỏi ách của tội lỗi và sự chết.

   - Động từ “phục vụ” ở câu 31 cũng là đọng từ mô tả thái độ phải có của các môn đệ Đức Giêsu.

* Tóm lại qua việc này, Đức Giêsu cho thấy Ngài là Đấng cứu thoát con người khỏi ách của tội lỗi và sự chết, để con người “phục vụ” Ngài.

4/ Một số người có óc tò mò cũng dựa vào chuyện này để tìm hiểu vài chi tiết lịch sử: Đoạn này nói tới nhạc mẫu của Simon Phêrô, vậy ông có vợ. Vợ của ông thế nào? Đoạn này không nói tới sự hiện diện của bà, phải chăng bà đã chết? hay bà chỉ đi vắng thôi? Chưa thể kết luận gì được. Hơn nữa ở 1Cr 9,5 Phaolô nói tớivài tông đồ trong đó có Phêrô đã “đem theo tín nữ” trong lúc thi hành sứ mạng. Có người dựa vào đây để nghĩPhêrô mang vợ theo. Nhưng chữ “tín nữ” ở đây rất mơ hồ. Tóm lại không thể nói rõ về vợ Phêrô được.

 

BÀI 9: CHỮA NHIỀU BỆNH NHÂN (1,32-34)

1. Giải thích

c 32 - Đây là một toát yếu nữa về một ngày hoạt động của Đức Giêsu, “một ngày ở Capharnaum” chủ yếu là chữa bệnh và trừ tà.

   - Người ta đem tới Đức Giêsu những người bị đủ thứ bệnh và những người bị quỷ ám, bởi vì người ta coi Ngài là người có ơn chữa bệnh và trừ tà.

c 33 – Mc nói “cả thành” là đã cường điệu, để nhấn mạnh tới ảnh hưởng lớn của Đức Giêsu. Thời nào cũng vậy, người ta tuôn đến với những kẻ mà người ta nghe đồn là có thể chữa bệnh bằng phép lạ, bởi vì một đàng họ vốn hiếu kỳ, đàng khac phép lạ thì không tốn tiền mà lại hữu hiệu hơn thuốc men.

   - Hơn nữa, sau khi chữa bệnh và trừ tà, Đức Giêsu đã cấm không cho ma quỷ tiết lộ “bí mật Messia” để tránh cho dân khỏi hiểu lầm Ngài là một Messia chuyên chữa bệnh.

2. Kết luận

   Sau chuyện này, Mc vẫn để cho độc giả tự hỏi Đức Giêsu là ai. Câu hỏi này sẽ còn được khơi lên nhiều lần và sẽ chỉ được bật mí trên thập giá.

 

BÀI 10: CẦU NGUYỆN VÀ SỨ MẠNG (1,35-39)

1. Giải thích

c 35 – Đây là một bức tranh ngược hẳn với cảnh trước đó: sau một giai đoạn hoạt động rầm rộ, Đức Giêsu rút lui vào thanh vắng để cầu nguyện. Cuộc sống của Ngài rất quân bình.

c 36 – Dĩ nhiên là dân chúng đi tìm Ngài vì họ còn háo hức với những phép lạ.

c 37 Và dĩ nhiên các môn đệ cũng đi rìm Ngài.

c 38 – hững Đức Giêsu đã sớm giúp các môn đệý thức đâu là điều quan trọng nhất, đó là “Rao giảng Tin mừng”. Các phép lạ chỉ là dấu chỉ cho người ta nhận ra Tin Mừng. Mà Tin Mừng thì còn phải rao giảng ở nhiều nơi khác nữa: “Ta hãy sang các làng bên cạnh”. Ngài còn nhấn mạnh rằng “Thầy ra đi chính vì thế” nghĩa là chính vì để rao giảng Tin Mừng. Động từ “ra đi” (sortir) rất có ý nghĩa: Vừa là ra đi khỏi Capharnaum để đến những nơi khác, vừa là ra đi khỏi lòng Thiên Chúa để đến trần gian thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng (Ga 8,42  13,3  16,27-28).

c 39 – Câu kết mở ra một viễn tưởng đại đồng: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng ở “khắp xứ Galilê” nghĩa là ở khắp miền lương dân. Ở những nơi Ngài đến, Đức Giêsu khởi sự rao giảng nơi các Hội đường và trừ tà.

2. Kết luận

   Đoạn này cho thấy Đức Giêsu là một người rất quân bình, biết kết hợp tất cả những đòi buộc cần thiết của sứ vụ Messia: cầu nguyện, rao giảng Tin Mừng và làm những dấu chỉ giúp người ta nhận ra Tin Mừng.