BÀI 12 - BỔN PHẬN II : PHỤC VỤ SỰ SỐNG CON NGƯỜI :