CÁO PHÓ BÀ CỐ CHA PHAOLÔ NGUYỄN HOÀNG KHÁNH

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

 

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

chúng con kính báo:

 

Anna Nguyễn Thị Huệ,

Sinh năm 1924

 

Thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh

Cha sở Họ đạo Cái Chanh - Hạt Cần Thơ

 

Từ trần lúc 10h30 ngày 04/05/2017

Hưởng tho 93 tuổi

 

Nhập quan lúc 16h ngày 04/05/2017

Động  quan lúc: 8h30 ngày 06/05/2017

 

Đức Cha Stéphano sẽ cử hành thánh lễ tại gia lúc

 9h Thứ Sáu ngày 05/05/2017.

 

 

Lễ An Táng lúc 09h ngày Thứ Bảy 06/05/2017

 tại nhà thờ Cái Răng, Hạt Cần Thơ

 

 

 

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

CHO BÀ CỐ ANNA ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

 

BBT/WCT