LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 05/2017

LỊCH TĨNH TÂM LM CÁC HẠT GPCT THÁNG 05/2017

 

Hạt Cần Thơ        : Ngày 08 Thứ Hai

Hạt Vị Thanh       : Ngày 09 Thứ Ba

Hạt Trà Lồng       :  Ngày 10 Thứ Tư

Hạt Đại Hải          : Ngày 11 Thứ Năm

Hạt Sóc Trăng     : Ngày 12 Thứ Sáu 

 

Hạt Bạc Liêu       : Ngày 15 Thứ Hai

Hạt Cà Mau         : Ngày 16 Thứ Ba