GIÁO HUẤN SỐ 25: CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

HỌC HỎI GLCG GH 25

 

More presentations from Nguyen Dien

 

PPT HỌC HỎI GLCG: GIÁO HUẤN SỐ 25

 

  TẢI VỀ FILE PPT  97-2003:

 

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

 

GIÁO HUẤN SỐ 25

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

LỜI CHÚA (Ga 1, 14):

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người”.

GIÁO LÝ HTCG.

H. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để làm gì? (Câu 79).

T. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người:

- Một là để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi;

- Hai là để tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa;

- Ba là để làm mẫu mực cho chúng ta sống thánh thiện;

- Bốn là để chúng ta được kết hợp với Người mà trở nên con cái Thiên Chúa.

DIỄN GIẢI:    Lời Chúa cho thấy:

Thiên Chúa đã sai Con của Ngài xuống thế làm người:

- Một là để giao hoà chúng ta với Thiên Chúa, bằng cách giảng dạy cho chúng ta nhận ra tình thương của Chúa Cha, như  thánh Gioan viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến độ ban Con một, để ai tin vào Người Con thì khỏi phải chết”[1].

- Hai là để làm mẫu mực thánh thiện cho ta, qua đời sống và lời giảng dạy của Người, như chính Người  đã mời gọi: “Anh em  hãy học cùng Thầy”.

- Ba là để chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa”[2], như  thánh I-rê-nê viết: “Con Thiên Chúa làm ‘con loài người’ chính là để cho con người, khi kết hợp với Người, nghĩa là vâng giữ Lời Người, sẽ được trở nên con cái Thiên Chúa”.

Bài học ‘Con Thiên Chúa làm người’ mời gọi ta “nên đồng hình dạng với Chúa Kitô”, nghĩa là luôn sống tốt, xứng với danh dự là những người con cái Thiên Chúa; đồng thời ta cũng biết quí trọng kiếp làm người, để biết hòa nhập với gia đình, xã hội, bằng đời sống yêu thương, phục vụ theo gương Chúa Kitô.


 

[1] Ga 3,16.

[2] 2Pr 1,4.