BAN THÁNH NHẠC GP CẦN THƠ THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN.

    BAN  THÁNH  NHẠC 

GIÁO  PHẬN  CẦN  THƠ

 

THÔNG  BÁO

 

Ban Thánh Nhạc  GP Cần Thơ xin thông báo về các khóa huấn luyện.

 

1-Khóa Ca trưởng 1 ( Điều khiển cơ bản) và 2 ( Điều khiển diển tả) :

             -Thời gian : lúc 8 giờ sang.

             -Ngày 15 đến 19 tháng 5 ăm 2017

             -Địa điểm : Trung Tâm Mục vụ Cần Thơ

 

Chú thích : 1-Ca trưởng 1 ( Cha Pr.Trịnh phụ trách ) :

                                          Những ai chưa biết hoặc đã biết đôi chút

                                          về đánh nhịp.

                    2-Ca trưởng 2 ( Cha Pr. Vinh phụ trách )

                                      : Những ai đã qua lớp ca trưởng 1.

 

 

2-Khóa Thanh nhạc ( luyện thanh để có giọng hát tốt )

              - Thời gian : 8 giờ sáng.       

              - Ngày 22 đến 26 tháng 5 năm 2017.

              - Địa điểm : Trung Tâm Mục vụ Cần Thơ.

 

Chú thích :  Cô Tuyết Hằng phụ trách. ( Ca sĩ và tốt nghiệp Thanh nhạc,

                     đã  có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

 

 

               Xin kính báo đến Quý Cha và các Tu sĩ để gởi người đi tham dự.

                    Xin cám ơn Quý Cha và Quý Tu sĩ.

 

                                                          BAN THÁNH NHẠC

                                                       GIÁO PHẬN CẦN THƠ