HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Phục Sinh - năm A

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

 

 

HỌC HỎI PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A

(Ga 14,1-12)

Lời Chúa:

1Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi".

5Ông Tôma nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" 6Đức Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người".

8Ông Philípphê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện". 9Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?" 10Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

 

Học hỏi:

1. Đọc Ga 14,1. Tại sao các môn đệ xao xuyến? Đọc Ga 13,33-38.

2. Đọc Ga 14,2-3. Đức Giêsu đã nói gì để giúp họ hết xao xuyến?

3. Đọc Ga 14,2-4. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh cụ thể nào để nói về những thực tại thiêng liêng ở đời sau? Dựa vào đoạn văn này, bạn hãy vẽ lại cuộc hành trình của Đức Giêsu.

4. Đọc Ga 14,6. Đức Giêsu tự nhận mình là Con Đường và ai muốn đến với Thiên Chúa đều phải qua Con Đường này. Tại sao Đức Giêsu dám khẳng định mình như thế?

5. Đọc Ga 14,6. Tại sao Đức Giêsu tự nhận mình là Sự Thật? Đọc Ga 1,14.17.18; 8,26.28; 12,49; 14,10.

6. Đọc Ga 14,6. Tại sao Đức Giêsu nhận mình là Sự Sống? Đọc Ga 1,4; 5,26.21; 6,39-40.51.57.68; 11,25.

7. Đọc Ga 14,7. Tại sao ai biết Thầy Giêsu là biết Cha của Thầy, nghĩa là biết Thiên Chúa? Đọc Ga 1,18; 10,30; 15,15; 17,11.22.

8. Đọc Ga 14,8-9. Tại sao ai thấy Thầy Giêsu là thấy Chúa Cha? Đọc Ga 1,14; 5,19-20; 8,29; 12,44-45;

9. Đọc Ga 14,10. Bạn nghĩ gì về sự kết hiệp mật thiết giữa Thầy Giêsu và Chúa Cha? Ở lại trong nhau, điều đó nghĩa là gì? Đọc Ga 10,38; 17,21.

10. Bạn nghĩ gì về những người tuy chưa biết Chúa Giêsu nhưng đã can đảm sống theo sự thật và bảo vệ sự sống?

 

Nghe audio: 

 

 Audio Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 Phục sinh - năm A